Cychwynnodd y busnes oddeutu dwy flynedd yn ôl ac ers hynny rydym wedi mynd o nerth i nerth. Mae ein cynnyrch bellach ar gael mewn amryw o leoliadau sy'n gwerthu bwyd o safon uchel ledled y wlad. Er hynny, rydym yn dal i ddefnyddio'r ffordd draddodiadol o goginio, ond yn gwneud hynny ar raddfa ychydig yn fwy. Mae hyn yn golygu bod cyfle i bawb fwynhau ein cynnyrch gwobrwyedig gwych.

Mae gennym dros 13 mlynedd o brofiad yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch ac rydym wedi defnyddio hyn i greu amrywiaeth o gynnyrch unigryw a blasus. Rydym nid yn unig yn cyflenwi nwyddau i nifer o siopau ond hefyd yn cynnig gwasanaeth arlwyo allanol ar gyfer digwyddiadau awyr agored, a gallwn greu eitemau unigryw i hyrwyddo eich busnes a ffafrau priodas. Gallwn hefyd gynhyrchu eitemau i fanyleb y cwsmer a gosod brand penodol arnynt.